Indmeldelse i Odense Sejlklub

    Undertegnede anmoder om optagelse som medlem af Odense Sejlklubs
senior- eller ungdomsafdeling


Seniorafdelingen / sejlerskolen

Fartøjsejer:
Ønsker du at søge en bådplads til din båd, kan du nøjes med at udfylde en ansøgning om havneplads.
Link til søg bådplads.
Ønsker du ikke bådplads, kan du søge medlemskab som senior/pensionist.

Senior:
Efter man er fyldt 18 år.

Familiemedlem:
Ægtefæller/samboende og børn af et fuldt betalende medlem kan optages på fordelagtige vilkår.
(Hører du til denne kategori: sæt √ i Familiemedlem)

Pensionist:
Efter man er fyldt 65 år.

Sejlerskolen:
Man skal være fyldt 18 år. Der vil også blive tegnet medlemskab som senior/familiemedlem.
(Du skal både sætte √ i Sejlerskole og i Senior/Familiemedlem.)

Sæt √ i den eller de aktuelle rubrikker

       Senior    Familiemedlem     Pensionist     Sejlerskolen


Ungdomsafdelingen

Der optages piger og drenge i alderen mellem 7 og 18 år, man kan blive i afdelingen til det fyldte 20. år.

Til optagelse i klubbens ungdomsafdeling kræves forældre/værges skriftlige samtykke.
(Dette kan klares på en træningsdag ved ungdomsafdelingslederen)

Det optagne medlem skal ved først givne lejlighed aflægge og bestå klubbens svømmeprøve eller
fremlægge gyldigt svømmebevis (min. 300 meter fri svømning).

Link til ungdomsafdelingens egen Ansøgning om medlemskab i ungdomsafdelingen.


    Alle rubrikker skal udfyldes    

    Navn                            

    Adresse           

    evt. stednavn         

    Postnummer         By 

    Mail adresse      

    Telefon nr.        

    Mobiltelefon nr.  

    Fødselsdag           Brug datoformat: dd-mm-åååå


    Da vi sætter sikkerheden i højsæde, beder vi om kontakt mulighed til nærmeste pårørende:

    Nærmeste pårørende        

    Tlf. nr.  nærmeste pårørende  


    Dansk Sejlunion :

    Dit medlemskab af Odense Sejlklub giver dig ret til medlemsfordele fra Dansk Sejlunion,
    hvis vi må videresende dine personoplysninger til Dansk Sejlunion.
    Hvis du accepterer videregiver vi navn, adresse, tlf, mail, indmeldelsesdato og fødselsdato (ikke CPR)

    Du kan se mere om medlemsfordelene hos Dansk Sejlunion på http://www.sejlsport.dk/din-union/til-sejleren

    Jeg accepterer persondata videregives til Dansk Sejlunion     sæt √


    Du kan se Odense Sejlklubs privatlivspolitik her i et nyt vindue.
    Du kan udskrive skemaet til eget brug ved at klikke på
  Print skema                                                                                        

   

   

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Odense Sejlklub.