Ansøgning om bådplads

    Undertegnede anmoder herved om bådplads i Stige Ø Lystbådehavn til en sejlbåd,
motorsejler eller motorbåd.

Dette kræver tillige medlemskab af Odense Sejlklub.
Hvis du ikke allerede er medlem, er denne ansøgning samtidig ansøgning om medlemskab i Odense Sejlklub.


    Navn og adresseoplysninger på ansøger :

    Navn                      

    Adresse          

    evt. Stednavn        

    Postnummer       By  

    Mail adresse       

    Telefon nr.         

    Mobiltelefon nr.  

    Fødselsdag           Brug datoformat: dd-mm-åååå


    Da vi sætter sikkerheden i højsæde, beder vi om kontakt mulighed til nærmeste pårørende:

    Nærmeste pårørende         

    Tlf. nr.   nærmeste pårørende  


    Der ansøges om bådplads til :

    Bådens navn  

    Bådtype                   Årgang  

    Bådens længde          m            Bådens bredde   m           Bådens dybgang     m       

    Bådens deplacement   kg             Mærke i sejl    


    Bådens forsikring :

    For bådplads i Stige Ø Lystbådehavn kræves som minimum at båden er ansvarsforsikret.

    Båden er ansvars-/kaskoforsikret i   


    Erklæring :

    Jeg erklærer herved på tro og love ikke at være i restance til andre sejl-/motorbådsklubber,
    eller andre opkrævere af havne-/ pælepenge, samt at have det nødvendige bevis for at føre
    fartøjet i overensstemmelse med loven.
    Jeg erklærer samtidig at ville holde fartøjet i yachtmæssig stand, samt overholde det til enhver tid
    gældende reglement for bådehavn, bedding, plads og klubhus.

    Jeg accepterer ovenstående     sæt √


    Dansk Sejlunion :

    Dit medlemskab af Odense Sejlklub giver dig ret til medlemsfordele fra Dansk Sejlunion,
    hvis vi må videresende dine personoplysninger til Dansk Sejlunion.
    Hvis du accepterer videregiver vi navn, adresse, tlf, mail, indmeldelsesdato og fødselsdato (ikke CPR)

    Du kan se mere om medlemsfordelene hos Dansk Sejlunion på http://www.sejlsport.dk/din-union/til-sejleren

    Jeg accepterer persondata videregives til Dansk Sejlunion     sæt √


    Du kan se Odense Sejlklubs privatlivspolitik her i et nyt vindue.
    Du kan udskrive skemaet til eget brug ved at klikke på
  Print skema                                                                                                               

       

NB!  bådplads kræver tillige medlemskab af Odense Sejlklub.
Hvis du ikke allerede er medlem, er denne ansøgning samtidig ansøgning om medlemskab i Odense Sejlklub.

Ansøgningen om bådplads behandles hurtigst muligt af sejlklubbens  bestyrelse.
De indtastede oplysninger hjælper havnefogeden med at tilbyde den mest velegnede plads til båden.