Ansøgning om bådplads

    Undertegnede anmoder herved om bådplads i Stige Ø Lystbådehavn til en sejlbåd,
motorsejler eller motorbåd.

Dette kræver tillige medlemskab af Odense Sejlklub.
Hvis du ikke allerede er medlem, er denne ansøgning samtidig ansøgning om medlemskab i Odense Sejlklub.


    Navn og adresseoplysninger på ansøger :

    Navn                      

    Adresse          

    Stednavn        

    Postnummer       By  

    Mail adresse       

    Telefon nr.         

    Mobiltelefon nr.  

    Fødselsdag           Brug datoformat: dd-mm-åååå


    Da vi sætter sikkerheden i højsæde, beder vi om kontakt mulighed til nærmeste pårørende:

    Nærmeste pårørende         

    Tlf. nr.   nærmeste pårørende  


    Ansøgerens maritime uddannelse :

    Duelighedsprøve for lystsejlere  sæt √

    Yachtskippercertifikat af    grad

    Ovennævnte prøver er ikke obligatoriske for ansøgning om bådplads.

    Ansøger du om bådplads til en motorbåd,
    der er omfattet af loven om speedbådscertifikat :      Ja
      Nej sæt √

    Hvis ja til lovkrav om speedbådscertifikat: Jeg har bestået prøven,      Ja       Nej   sæt √


    Der ansøges om bådplads til :

    Bådens navn  

    Bådtype                   Årgang  

    Bådens længde          m            Bådens bredde   m           Bådens dybgang     m       

    Bådens deplacement   kg             Mærke i sejl    


    Bådens forsikring :

    For bådplads i Stige Ø Lystbådehavn kræves som minimum at båden er ansvarsforsikret.

    Båden er ansvars-/kaskoforsikret i   


    Båden har tidligere været hjemmehørende i :

    By navn      

    Klub navn    


    Erklæring :

    Jeg erklærer herved på tro og love ikke at være i restance til andre sejl-/motorbådsklubber,
    eller andre opkrævere af havne-/ pælepenge, samt at have det nødvendige bevis for at føre
    fartøjet i overensstemmelse med loven.
    Jeg erklærer samtidig at ville holde fartøjet i yachtmæssig stand, samt overholde det til enhver tid
    gældende reglement for bådehavn, bedding, plads og klubhus.

    Jeg accepterer ovenstående     sæt √


   Du kan udskrive skemaet til eget brug ved at klikke på   Print skema                                                                                                               

       

NB!  bådplads kræver tillige medlemskab af Odense Sejlklub.
Hvis du ikke allerede er medlem, er denne ansøgning samtidig ansøgning om medlemskab i Odense Sejlklub.

Ansøgningen om bådplads behandles hurtigst muligt af sejlklubbens  bestyrelse.
De indtastede oplysninger hjælper havnefogeden med at tilbyde den mest velegnede plads til båden.